Blog Archive

Thursday, July 11, 2013

Info terkini


Kepada para pemohon 
pembiayaan peribadi koperasi-i sekalian:-

Bagi memenuhi syarat baru Bank Negara, tempoh maksima pembiayaan peribadi yang terkini hanyalah 10 tahun sahaja
Walaubagaimanapun, kami akan memaklumkan dari semasa ke semasa sekiranya ada perubahan.


No comments:

Post a Comment